0964649558

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư Dự Án Hội An D’or

UBND TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Mã số dự án : 3405152774

Chứng nhận lần đầu : ngày 04 tháng 01 năm 2013

Chứng nhận thay đổi lần thứ 01 : ngày 27 tháng 11 năm 2017

Chứng nhận thay đổi lần thứ 02 : ngày 17 tháng 11 năm 2020

Căn cứ Luật đầu tư số 67 / 2014 / QH13 ngày 26/11/2014 ;

Căn cứ Nghị định số 118 / 2015 / NĐ – CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư ;

Căn cứ Thông tư số 16 / 2015 / TT – BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam ;

Căn cứ Quyết định số 04 / 2010 / QĐ – UBND ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định chức năng , nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam ;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3405152774 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi lần thứ 01 ngày 27/11/2017 cho Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khu du lịch sinh thái Cồn Bắp tại phường Cẩm Nam , thành phố Hội An , tỉnh Quảng Nam ;

Theo Công văn số 6667 / UBND – TH ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khu du lịch sinh thái Cồn Bắp và Công văn số 1839 / UBND – KTTH ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giãn tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp ;

Xét Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư do Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp lập ngày 15/10/2020 và hồ sơ kèm theo .

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NAM Chứng nhận :

Dự án đầu tư : Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khu du lịch sinh thái Cồn Bắp ;

mã số dự án : 3405152774 , do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi lần thứ 01 ngày 27/11/2017 ; được đăng ký điều chỉnh mục tiêu , quy mô , tổng vốn đầu tư và tiến độ thực hiện dự án .

Nhà đầu tư : CÔNG TY TNHH DU LỊCH SINH THÁI CÒN BẮP

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 4000491891 ;

Cấp lần đầu – 22/9/2008 , đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 16/3/2020 ;

Cơ quan cấp : Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam ;

Trang Chủ

 

Địa chỉ trụ sở chính : Cồn Bắp , phường Cẩm Nam , thành phố Hội An , tỉnh Quảng Nam ;

Điện thoại : 0235 3936.179 .

* Người đại diện theo pháp luật của Công ty :

Họ và tên : ĐỎ ANH TUẤN ;

Giới tính : Nam

Chức danh : Giám đốc

Sinh ngày : 10/4/1960

Quốc tịch : Việt Nam ;

Chứng minh nhân dân số : 024456699

Ngày cấp : 04/5/2011

Nơi cấp : Công an thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 28 Lê Lai , phường Bến Thành , quận 1 , thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam .

Chỗ ở hiện tại : K21 / 4 Lê Hồng Phong , phường Phước Ninh , quận Hải Châu , thành phố Đà Nẵng , Việt Nam

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung như sau :

Điều 1 : Nội dung dự án đầu tư

  1. Tên dự án đầu tư : DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KHU DU LỊCH SINH THÁI CÒN BÁP
  2. Mục tiêu dự án : Đầu tư xây dựng và kinh doanh một khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp với tổ hợp các khách sạn , nhà hàng tiêu chuẩn , cao cấp ; biệt thự du lịch ; căn hộ du lịch ; khu phố đi bộ và mua sắm ; trung tâm hội nghị , hội thảo ; khu thương mại ; tổ hợp dịch vụ du lịch – vui chơi – giải trí – thể thao cao cấp ; khu trưng bày và bán các sản phẩm làng nghề và văn hóa ; các công trình dịch vụ công cộng khác ; dịch vụ vận chuyển đưa đón khách tại khu du lịch .
  3. Quy mô dự án : Các hạng mục công trình có quy mô :

– Khu thương mại , dịch vụ tổng hợp gồm : khu thương mại , dịch vụ ( khoảng 100 gian hàng các làng nghề của Hội An và Việt Nam ) ; khu không gian giao lưu văn hóa và biểu diễn ngoài trời .

– Khu nhà hàng đặc sản ( có quy mô phục vụ khoảng 1.000 khách ) .

– Khu khách sạn 5 sao gồm : khu khách sạn 5 sao cao cấp ( khoảng 236 phòng ) ; khu nhà hàng 5 sao ( có quy mô phục vụ khoảng 600 khách ) ; khu biệt thự du lịch ( khoảng 52 căn , 160 phòng ) ; khu khách sạn 5 sao tiêu chuẩn ( khoảng 142 phòng ) .

– Khu phố đi bộ và mua sắm ( khoảng 202 căn ) .

– Khu dịch vụ phức hợp gồm : khu trung tâm hội nghị , hội thảo , khu thương mại ; khu căn hộ du lịch ( khoảng 281 căn ) ; khu không gian biểu diễn ngoài trời .

– Khu khách sạn 3 sao (  khoảng 236 phòng )

– Khu gia công , buôn bán và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp phục vụ du khách ; khu dịch vụ spa , massage .

– Khu nông nghiệp : trồng cây nông nghiệp để phục vụ tham quan , trải nghiệm của du khách . A – Các công trình hạ tầng giao thông , sân bãi …

  1. Địa điểm thực hiện dự án : Cồn Bắp , phường Cẩm Nam , thành phố Hội An , tỉnh Quảng Nam .
  2. Diện tích đất sử dụng : 244.848 m
  3. Tổng vốn đầu tư của dự án : 2.330.000.000.000 đồng ( Hai nghìn , ba trăm ba mươi tỷ đồng ) . Trong đó :

– Vốn góp : 398.000.000.000 đồng , chiếm 17,08 % tổng vốn đầu tư ;

– Vốn vay : 1.932.000.000.000 đồng , chiếm 82,92 % tổng vốn đầu tư ;

– Tiến độ góp vốn : Theo tiến độ thực hiện dự án .

  1. Thời hạn hoạt động của dự án : 50 năm kể từ ngày 04/01/2013 ;
  2. Tiến độ thực hiện dự án

– Từ tháng 5/2020 đến tháng 7/2021 : Hoàn thiện toàn bộ các hồ sơ thủ tục đầu tư để tiếp tục triển khai dự án và chuẩn bị vệ sinh mặt bằng , xử lý các hạng mục hư hỏng , làm việc với các cơ quan chính quyền để chuẩn bị các thủ tục triển khai .

Tháng 8/2021 đến tháng 02/2022 : Khởi công và thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án .

– Từ tháng 3/2022 đến tháng 4/2022 : Tuyển dụng lao động , đào tạo và vận hành thử .

– Tháng 5/2022 : Khai trương và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động .

Điều 2. Các ưu đãi , hỗ trợ đầu tư Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành .

Điều 3. Các quy định đối với nhà đầu tư thực hiện dự án Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp có trách nhiệm :

– Thực hiện đúng các nội dung đã cam kết tại Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án lập ngày 15/10/2020 ; các quy định của Luật Đầu tư ngày 26/11/2014 , quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này và các quy định pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực đầu tư đã đăng ký .

– Việc bán , cho thuê biệt thự du lịch , căn hộ du lịch ( tài sản gắn liền với đất ) phải đảm bảo các điều kiện :

+ Căn hộ du lịch , biệt thự du lịch chỉ được kinh doanh dịch vụ du lịch , không được sử dụng với mục đích nhà ở ;

+ Có giấy tờ về quyền sử dụng đất , hồ sơ dự án , thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt , giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng , giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án ; Trước khi bán , cho thuê , chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc đủ điều kiện được bán , cho thuê căn hộ du lịch , biệt thự du lịch .

Chủ đầu tư phải có trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh của các tổ chức , cá nhân có liên quan đến việc sử dụng căn hộ du lịch , biệt thự du lịch theo quy định của pháp luật hiện hành .

– Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng , quý , năm về tình hình thực hiện dự án theo quy định tại Điều 71 , Luật Đầu tư năm 2014 và chế độ báo cáo thuế của Nhà nước Việt Nam , thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai , bảo vệ môi trường , phòng chống cháy nổ , an ninh trật tự , an toàn lao động đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho phép ; chấp hành các quy định của chính quyền địa phương .

 

– Lập hồ sơ môi trường dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 18 / 2015 / NĐ – CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường , đánh giá môi trường chiến lược , đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi triển khai thực hiện dự án và Nghị định số 40 / 2019 / NĐ – CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi , bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết , hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường ; triệt để tuân thủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014 và các văn bản pháp luật có liên quan đến việc thi hành bảo vệ môi trường .

– Trường hợp thay đổi chủ sở hữu , chia , tách , hợp nhất , sáp nhập , chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế trong quá trình triển khai thực hiện dự án , nhà đầu tư chịu trách nhiệm làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận trước khi thực hiện . |

Bắp không thực hiện đúng Trường hợp Công ty TNHH Du lịch sinh thái những điều cam kết tại Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và các quy định đã nêu trên , Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với UBND thành phố Hội An và các cơ quan liên quan xem xét , thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này .

Điều 4 : Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3405152774 , do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi lần thứ 01 ngày 27/11/2017 .

Điều 5 : Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này được lập thành 02 ( hai ) bản gốc : 01 ( một ) bản cấp cho : Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp , 01 ( một ) bản lưu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam ..

XEM THÊM VỀ DỰ ÁN : HỘI AN D’OR

0/5 (0 Reviews)
NHẬN BÁO GIÁ VÀ ƯU ĐÃI MỚI NHẤT

Báo Giá Và Chính Sách Bán Hàng Dự Án

Hotline : 0964649558
    X